Sprawy ubezpieczeniowe

Szczecin i województwo Zachodniopomorskie

Bardzo często ubezpieczone osoby nie zdają sobie sprawy z praw jakie im przysługują. W momencie uszczerbku na zdrowiu lub w jakiejkolwiek sferze dóbr prywatnych występuje swoista odpowiedzialność odszkodowawcza ze strony która je spowodowała. W większości przypadków rekompensata jest realizowana z polisy ubezpieczonego. Zdarza się jednak że wierzyciel (poszkodowany) ma znaczne trudności z uzyskaniem świadczenia ze strony dłużnika.

Nasza kancelaria oferuje swoją pomoc w sprawach ubezpieczeniowych poprzez reprezentowanie poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń w celu uzyskania należnego odszkodowania. Pomagamy Klientom w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu wszelkiego umów ubezpieczenia. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących zasadności i wysokości należnego odszkodowania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz tzw. polis posagowych. Świadczymy również pomoc prawną w zakresie ubezpieczeń społecznych.