Sprawy spadkowe

Szczecin i województwo Zachodniopomorskie

Obsługa prawna spraw spadkowych obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w zakresie m.in. postępowań w zakresie dziedziczenia oraz spraw o stwierdzenie nabycia i podziału spadku. Oferujemy również pomoc przy sporządzaniu testamentu.

W szczególności zajmujemy się wszystkimi czynnościami związanymi ze spadkiem dokonywanymi przed urzędami oraz przed sądami. Klient indywidualny zgłaszający się ze sprawą o spadek może liczyć na kompleksową obsługę w tym zakresie, m.in. ustalenie wartości spadku oraz określenie jak dużo osób uprawnionych jest do jego dziedziczenia.

Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie podparte gruntowną wiedzą teoretyczną. Prawem spadkowym paramy się od początku powstania kancelarii: posiadamy pełne rozeznanie w orzecznictwie sądowym.

Sprawy spadkowe w głównej mierze to sprawy spadkowe po rodzicach. Po śmierci rodziców, ich majątek staje się przedmiotem dziedziczenia, a dzieci mogą mieć prawo do części tego majątku. Sprawy spadkowe mogą być emocjonalnie trudne i skomplikowane, dlatego warto korzystać z pomocy specjalistów prawników, aby upewnić się, że cały proces przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami i z poszanowaniem woli zmarłych rodziców. Osobny dział prawny to sprawy o zachowek. Dotyczą one roszczeń spadkobierców do udziału w dziedziczeniu po zmarłym, pomimo faktu, że zostali pominięci w testamencie lub dziedziczą mniej, niż przysługiwałoby im na podstawie ustawowych przepisów o dziedziczeniu. Zachowek stanowi minimalny udział w majątku spadkowym, który przysługuje pewnym osobom, zwłaszcza dzieciom, mimo innych ustaleń zmarłego.

Czy sprawa spadkowa w sądzie z testamentem jest łatwiejsza od sprawy bez testamentu?

Sprawa spadkowa z testamentem jest zwykle bardziej uporządkowana i zgodna z wolą zmarłej osoby, jeśli testament jest jasny i ważny. Niemniej jednak, mogą pojawić się różne kwestie prawne lub spory, które będą musiały zostać rozwiązane przez sąd. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym, aby prowadzić sprawę w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami.