Sprawy cywilne

Szczecin i województwo Zachodniopomorskie

W tym zakresie oferta Kancelarii dotyczy wszelkiego rodzaju postępowań z zakresu prawa cywilnego. Obsługa prawna obejmuje m.in. sporządzanie przedsądowych wezwań, pozwów, pism procesowych, wniosków, zażaleń, skarg kasacyjnych czy skarg na przewlekłość postępowania, reprezentowanie osób fizycznych i prawnych przed sądami wszystkich instancji w postępowaniach procesowych i nieprocesowych, w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Kancelaria przygotowuje, negocjuje oraz opiniuje umowy, a także prowadzi sprawy dotyczące umów zobowiązaniowych w tym w szczególności: sprzedaży, zamiasny, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, zlecenia i o świadczenie usług, agencyjnej, komisu, przewozu, spedycji, przechowania, składu, poręczenia, przekazu, pożyczki, darowizny, cesji wierzytelności lub długu, a także sprawy z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia, prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia i czynów niedozwolonych, o odszkodowanie, w tym za błędy w sztuce, szkody w wypadkach komunikacyjnych i losowych, przyznanie renty, zadośćuczynienie, zniesienie współwłasności czy przywrócenie posiadania. Kancelaria reprezentuje osoby w sprawach związanych z zawieraniem aktów notarialnych, a także obsługuje transakcje gospodarcze oraz pośredniczy w egzekucji długów. W ramach naszych usług oferujemy pomoc prawną w sporach konsumenckich, w tym w zakresie postępowania reklamacyjnego.