Alimenty

Szczecin i województwo Zachodniopomorskie

Alimenty pełnią bardzo szczególną rolę w polskim systemie prawnym: są zabezpieczeniem dla samotnych osób wychowujących dzieci. Zgodnie z ordynacją, zasada działania polega na dostarczeniu niezbędnych do życia i utrzymania środków finansowych i wychowawczych. Co bardzo ważne, obowiązkiem alimentacyjnym obarczeni są nie tylko rodzice ale też krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, w wyjątkowych przypadkach: osoby niespowinowacone. Najczęściej prowadzone przez nas sprawy mają podłoże finansowe. Zdarza się jednak iż w przypadku osób niepełnosprawnych, wnioskuje się również o pomoc w wychowaniu i regularnej opieki co wynika z zapisu z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dodatkowo wg art. 135, zakres świadczeń regulowany jest na podstawie potrzeb oraz możliwości finansowych i majątkowych. Tym samym wysokość i skala roszczeń nie mogą przewyższać możliwości zobowiązanego. Nasza kancelaria zlokalizowana w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 20/5, zajmuje się obsługą prawną w zakresie roszczeń alimentacyjnych: zarówno w przypadku wnioskowania o obniżenie jak i podwyższenie alimentów.