logo

Adwokat Tomasz Rzepiejewski Szczecin

Praca wykonywana przez prawników kancelarii skoncentrowana jest przede wszystkim na sprawach obejmujących prawo pracy, prawo cywilne, w tym prawo rodzinne, prawo gospodarcze oraz prawo karne. Swoją ofertę kierujemy nie tylko do przedsiębiorców, wymagających stałej i kompleksowej obsługi prawnej, ale również do osób fizycznych, które potrzebują szczególnej opieki prawnej i zrozumienia ich sytuacji życiowej. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta i pomoc prawną na każdym etapie postępowania, zarówno przed organami administracji publicznej, jak i sądami. W zakresie podejmowanych przez naszą kancelarię czynności mieści się reprezentacja klienta w każdym ze wskazanych postępowań, przygotowanie pism procesowych, pozwów, odwołań, skarg. Zapewniamy rzetelne podejście do problemów prawnych, umożliwiając skuteczne dochodzenie oraz obronę przysługujących naszym klientom praw.

Reprezentujemy również klientów indywidualnych, którzy dochodzą swoich praw przed sądem pracy, w sprawach dotyczących przywrócenia do pracy, obejmujących dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, czy choroby zawodowej. Pomagamy prowadzić postępowania w sprawach odwołań od decyzji organów rentowych.

Prowadzimy postępowania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego związanych z rozwodem, pomagamy w przeprowadzeniu podziału majątku, doradzamy w sprawach z zakresu ustanowienia opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, czy przyznania alimentów.

adwokat tomasz_rzepiejewski
adres Kancelaria Adwokacka
Al. Wojska Polskiego 20/5, 70-741 Szczecin
telefon tel. 91 434 07 07, 91 434 40 61
kom. 502 299 599
mail e-mail: tr@szczecin-adwokat.com

Nasza kancelaria wspiera klientów w postępowaniach związanych z nabyciem spadku oraz uzyskaniem praw do należnego im majątku. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu postępowania spadkowego. W momencie śmierci osoby fizycznej dochodzi do otwarcia testamentu po zmarłym. Uprawnieni do dziedziczenia jednak nie zawsze zostają spadkobiercami. Możliwości rozporządzenia majątkiem, jakie posiada spadkodawca sprawiają, że często do chwili prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku nie ma pewności, czy uprawnieni do dziedziczenia faktycznie zostaną spadkobiercami. Dlatego też warto w takich sytuacjach zasięgnąć porady doświadczonego prawnika.

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne w sprawach obejmujących uzyskanie należnego zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, reprezentuje również klientów w skomplikowanych sprawach dotyczących błędów medycznych.

Zakres usług kancelarii obejmuje także reprezentację klienta i pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego. Działania podejmowane przez kancelarię w ramach prowadzonego postępowania karnego obejmują reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania rozpoznawczego. Kancelaria zajmuje się również obroną interesów osób podejrzanych i oskarżonych.

W ofercie kancelarii pozostaje również stała i doraźna pomoc prawna dla przedsiębiorców, którzy – w związku z prowadzonymi przez siebie inwestycjami oraz intensyfikacją zawieranych przez nich kontraktów - są szczególnie narażeni na liczne konsekwencje prawne z nich wynikające. Opiniujemy umowy, zastępujemy klientów w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, ułatwiamy dochodzenie przysługujących przedsiębiorcom wierzytelności, tak w postępowaniu przed sądem gospodarczym, jak i w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym.

Bez względu na rodzaj sprawy klienta, staramy się znaleźć rozwiązania dla niego najlepsze, wypracowując wspólne stanowisko, najlepiej oddające intencję klienta i zabezpieczające w największym stopniu jego interesy. Prawnicy kancelarii stale doskonalą się w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa, tak aby zapewnić klientom najwyższy poziom świadczonych usług. Zmieniamy się z myślą o naszych klientach – kompleksowa obsługa obejmująca różne dziedziny prawa powoduje, że skierowane do kancelarii sprawy rozpatrywane są wielopłaszczyznowo, co przekłada się na doskonałą jakość oferowanego poradnictwa prawnego.

W ramach świadczonych przez kancelarię usług możliwe jest korzystanie przez klienta z umowy o obsługę prawną. Stała obsługa prawana jest formą współpracy pozwalającą na stały kontakt z prawnikiem i objęcie jego opieką prawną klienta, na warunkach określonych w umowie dotyczącej obsługi prawnej. Umowa o obsługę prawną stanowi nabardziej komfortową dla klienta formę współpracy. Najczęściej wykorzystywana jest w przypadku podmiotów gospodarczych i pozwala zoptymalizować koszty związane ze świadczeniem usług prawnych w najbardziej korzystny dla klienta sposób oraz dostosować szybkość świadczonej pomocy prawnej do zindywidualizowanych potrzeb.

Pomoc prawna udzielana jest przez adwokata na uprzednio umówionych spotkaniach w kancelarii w Szczecinie, telefonicznie oraz mailowo. W sprawach skomplikowanych kancelaria sporządza na zamówienie pisemne opinie i analizy prawne w formie papierowej oraz elektronicznej. Do naszych zadań należy również reprezentacja klientów w negocjacjach oraz postępowaniach mediacyjnych w każdym z wymienionych wyżej postępowań.


squareadwokat prawo karne Szczecin squarerozwód Szczecin squareupadłość konsumencka Szczecin