logo

Sprawy upadłościowe

Szczecin i województwo Zachodniopomorskie

Postępowanie upadłościowe regulowane jest ustawą „Prawo upadłościowe i naprawcze” której zapisy jasno stwierdzają iż postępowanie ma możliwie najkorzystniej zaspokoić roszczenia wierzycieli i jeśli to tylko możliwe, umożliwić dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Niestety w praktyce często okazuje się że cała procedura wydłuża się a nierzetelnie prowadzona sprawa jest przyczyną braku zaspokojenia potrzeb zarówno wierzyciela jak i samego dłużnika. Tym samym bardzo ważne jest aby już na początku toku postępowania związać się z kancelarią z doświadczeniem.

Posiadamy wieloletnią praktykę z zakresu reprezentowania klienta w toku postępowania upadłościowego. Sprawy są realizowane kompleksowo: począwszy od od zgłoszenia wierzytelności aż do nadzoru nad prawidłowym podziałem kwot uzyskanych w toku postępowania. Proces postępowania jest realizowany w oparciu o wcześniejszą analizę ekonomiczną, negocjację z wierzycielami, możliwości alternatywnych rozwiązań, przygotowaniu zarządu do podjęcia odpowiednio wcześniej korzystnych z prawnego punktu widzenia działań.


square Sprawy karne square Sprawy cywilne square Sprawy ubezpieczeniowe square Sprawy spadkowe square Pozwy rozwodowe square Alimenty square Sprawy upadłościowe