logo

Sprawy karne

Szczecin i województwo Zachodniopomorskie

Udzielana przez Naszą Kancelarię pomoc obejmuje pełną obronę osób na wszystkich etapach spraw karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych, w tym: obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania, oskarżonego na etapie postępowania sądowego, czy skazanego w postępowaniu wykonawczym. Oferujemy także reprezentację pokrzywdzonego poprzez działanie w postępowaniu przygotowawczym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego albo w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego. Konstruujemy pisma procesowe, apelacje od wyroków, zażalenia od umorzenia postępowania lub odmowy wszczęcia postępowania.

Współpracując z Naszą Kancelarią zyskają Państwo skuteczną pomoc w każdej sytuacji. Kierujemy się przede wszystkim dobrem Naszego Klienta przestrzegając rygorystycznie zasad tajemnicy zawodowej.

Wieloletnia praktyka i doświadczenie zawodowe połączone ze znajomością literatury, orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także analizowanie najnowszych spraw i zmian w przepisach prawnych pozwalają Naszym Prawnikom na wnikliwy ogląd sprawy i znajdowanie najkorzystniejszych rozwiązań.


square Sprawy karne square Sprawy cywilne square Sprawy ubezpieczeniowe square Sprawy spadkowe square Pozwy rozwodowe square Alimenty square Sprawy upadłościowe